Frase og form

På samme måte som et tog har flere vogner, har en sang flere takter. Det er vanlig at en sang har en inndeling på fire og fire takter. Dette kalles en frase, og er nesten det samme som en setning i musikken. Noen av frasene i sangen kan være helt like eller ha en liten variasjon, mens andre fraser kan være noe helt nytt. Når man setter seg på et tog må man vite hvor toget går fra og til. På samme måte bør man vite hvor en frase leder før man synger starten av den.

Øvelse:
Syng Vem kan segla og tenk over hvor mange setninger den har. Syng mens dere tenker og teller.

En god måte å visualisere frasene på er å gå i en retning i rommet og skifte retning når man opplever at det kommer en ny frase. Man kan også stå på stedet og vise fraselengdene med hendene; snu retning når du starter på en ny frase. Gjør det gjerne med lukkede øyne, slik at du konsentrerer deg om lyttingen.