Finn tonearten

Det første steget for å ta kontroll over notebildet er å finne ut hvilken toneart en sang går i. Ved å finne ut hvor i notesystemet grunntonen er plassert, kan du telle deg frem til hvor de andre trinnene i skalaen ligger. Grunntonen kan plassere seg hvor som helst i notebildet, avhengig av hvilken toneart sangen går i. De faste fortegnene som står helt til venstre i notesystemet er nøkkelen for å finne grunntonen. 
Et fortegn betyr som regel at man spiller på en sort tangent istedenfor en hvit på et piano. C-dur og a-moll har ingen faste fortegn (altså kun hvite tangenter).
Vi har to typer fortegn: Et "kryss" hever tonen et halvt trinn, en "b" senker tonen et halvt trinn.

Den skjulte linjen

De to notesystemene knyttes egentlig sammen med en usynlig, ekstra linje som ligger på C.

Hvordan finner jeg frem til grunntonen i et notebilde?

Hvert sett med fortegn representerer både en dur- og en molltoneart. Grunntonen i moll ligger alltid på den parallelle linjen eller mellomrommet under grunntonen i dur.

Finn tonearten

Hvordan finner jeg frem til tonen på et piano?

Alle hvite tangenter tilsvarer en linje eller et mellomrom i notesystemet. Når en tone er hevet (kryss) eller senket (b) en halv tone kreves fortegn. Disse kan være faste fortegn til venstre i notesystemet, eller de kan stå direkte foran en tone i notebildet.