Rytme

Rytme foregår i tid og vises horisontalt i notebildet. I likhet med toget har rytmen en pulserende fremdrift og bevegelse. Rytmen kan deles inn i ulike lag, fra mikro til makro: Underdelinger (svillene), pulsen (hjulene), taktart (vogn) og frase (stasjoner). Hver takt er en ligning som skal gå opp, og i notenes utseende ligger all den informasjonen som skal til for å skjønne hvordan komponentene er skrudd sammen.