Noteverdier

Noteverdien forteller oss hvor lenge en note skal synges eller hvor lenge en pause skal vare. Notens utseende bestemmer notens varighet.

1/4: Denne noten heter Fjerdedel. Av navnet å bedømme så streber denne noten etter å være samlet i en gruppe på fire for å være hel. Grunnen til at du lærer navnet på denne noten først er at den er den vanligste noten, og representerer ofte musikkens puls. Denne noten varer i ett slag.  

1/8: I en fjerdedel er det plass til to åttedeler. Fordi den ønsker å fylle ut hele slaget står den ofte koplet sammen med en venn. Men hvis den står alene får den en slik hengende, avklippet tråd etter seg. 

1/1: Helnoten fyller en hel 4/4-takt, og varer like lenge som fire fjerdedeler, altså i fire slag. Denne noten har ikke hals, slik alle de andre notene har. 

1/2: Halvnoten er logisk nok halvparten så lang som helnoten, og varer dermed i to slag. Den er nokså lik fjerdedelen, men har ikke farge inni notehodet, slik fjerdedelen har.