Tonalitet

Tonal musikk

Musikken vi synger i kor er som regel tonal, det vil si at den tar utgangspunkt i en bestemt toneart. Vanligvis synger vi i enten dur eller moll, og tonene i en dur- og mollskala følger et fast mønster hvor hver tone har sin bestemte plass. Den viktigste tonen i tonearten er grunntonen, som er den første tonen i skalaen (og den tonen en sang som regel slutter på). For å bli kjent med disse tonene har vi utformet noen karaktertoner, som forteller noe om rollen de har i skalaen.

Durskala på trinntall

Vi har også gitt tonene tall etter hvor de er plassert i skalaen. Fordelen med å synge på trinntall er at trinnene er like i alle durskalaer. Det spiller ingen rolle om du synger i C-dur eller F#-dur; forholdet mellom tonene er det samme uansett hvor mange fortegn tonearten har. Trinntallene gjør at du til enhver tid vet hvor i skalaen du er, og det blir enklere å orientere seg mot de andre sangerne i koret, det blir enklere å intonere godt og det går mye raskere å lære seg ny musikk.